ZÁKLADNÉ ČINNOSTI

Spracovanie káblov

Pomocou separačného zariadenia dokážeme spracovať rôzne druhy káblov, a následne vytriediť farebné kovy (Cu, Al) od plastov, gumy, silikónu, textílií a železa.

Nákup, spracovanie & predaj farebných kovov

Obchodujeme s farebnými kovmi a pripravujeme ich dodávku pre ďalšie spracovanie.

Transformátorová oceľ

Nákup a predaj transformátorovej ocele. Zabezpečujeme dodávky transformátorovej ocele na základe požiadaviek zákazníka.
- Recyklovaná transformátorová oceľ
- Nová transformatorová oceľ ( s garantovanými parametrami)

Obchodovanie s dezoxidačnými prísadami

Zabezpečujeme dodávky dezoxidačných prísad pre hutnícke spoločnosti
- granuláty
- kapané
- dezoxidačné pyramídy
- dezoxidačné polgule
- dezoxidačné brikety (recyklované)
- granuláty mechanicky spracované (recyklované)

Výroba dezoxidačných prísad

Vyrábame dezoxidačné prísady na mieru pre zákazníka
- tvarová
-chemická
-pevnostná