Hlavné zásady politiky kvality našej spoločnosti

 • Zabezpečiť spokojnosť zákazníkov, zamestnancov a zainteresovaných strán trvalým zlepšovaním vo všetkých aspektoch podnikania
 • Inováciou procesov a neustálym vzdelávaním zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj
 • Procesný prístup – definovanie hlavných procesov, majiteľov procesov, systematicky merať spôsobilosť a výkonnosť procesov, analyzovať výsledky procesov
 • Zodpovednosť voči okoliu – nepoškodzovať svojou činnosťou životné prostredie, v rámci možností napomáhať rozvoju regiónu
 • Neustále zlepšovanie – výkonnosti organizácie, kvality produktov a služieb,
 • Orientácia na fakty pri rozhodovaní – vhodné techniky na zber, analýzu údajov, dôveryhodnosť výsledkov
 • Hlásenie sa k zodpovednosti za produkt, predkladanie výhodných zmluvných záruk pre zákazníka
 • Eliminácia vznikajúcich chýb a nedostatkov a ich okamžité odstránenie
 • Zlepšenie komunikácie so zákazníkmi
 • Kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie príslušných právnych a ostatných predpisov na zaistenie BOZP
 • Informovať zamestnancov o stave zaistenia BOZP, hlavne v oblasti eliminácie rizík na pracoviskách

Prečo FENEGA, s.r.o.?

Sme dynamicky rozvíjajúca sa spoločnosť, ktorá flexibilne kopíruje potreby trhu a tomu prispôsobuje aj svoju činnosť.

13

Rokov skúsenosti

15

Partnerov z dvoch kontinentov

15

Počet zamestnancov

4000

ton spracovaného materiálu ročne